Könyvismertető

Tuesday, September 18, 2018

Az októberi szemináriumon megtekinthetők és kaphatók lesznek dr. Sankaran és néhány más indiai szerző művei. Az alábbi összeállítással a sok hasznos könyv közötti tájékozódást szeretnénk segíteni.

Dr. Rajan Sankaran művei

Birodalmak


An Insight into Plants 1-2, 3 (2002)

Sankaran alapműve, melyben a növénycsaládok vizsgálatán keresztül levezeti az egyes növénycsaládok alapérzetét, objektíven felhasználva a rendelkezésre álló összes adatot (proving, materia medica, repertóriumok).  Első alkalommal jelenik meg Sankaran gondolkodásában a kétdimenziójú koordináta-rendszer szemlélete a növényi homeopátiás szerek rendszerezésében: az egyik tengelyen az alapérzet, másik tengelyen a miazmák. A könyvben szerepel a levezetés, a leírás és minden családhoz esetet mutat be.

 • 1-2. kötet tartalmazza az Anacardiaceae, Cactaceae, Compositae, Fungi, Labiatae, Liliflorae, Magnoliales, Malvales, Ranunculaceae, Rubiaceae, Solanaceae, Umbelliferae családokat.
 • 3. kötet tartalmazza: a Brassicaceae, Cruciferae, Carnivorous plants, Dioscoreaceae, Fungi, Piperaceae, Rosaceae és Rutaceae családokat.

Részlet a könyvből

Sankaran's Plant Sensation in Picture (2011)

Az ismert növénycsaládok érzetének rajzos megjelenítése egy sokkal érthetőbb és felismerhetőbb  esszenciát  ad a kezünkbe, mint pusztán a gépelt sorok olvasása. A hétköznapokban jól használható, komoly iránymutatást ad a növény birodalomban. A magyarul is megjelent Schema-hoz képest újabb családokkal kiegészítve.

Részlet a könyvből

Structure 1-2 ( 2008)

Időrendben a második könyv a birodalmak témában a növények után. A könyvben megtalálhatók az ásványok érzetei sorok és oszlopok szerint rendszerezve, esetleírásokkal, sókkal kiegészítve. Scholten rendszeréhez képest új és más gondolatok az ásványokról, az ásványi érzetek megértésével. Nagyon hasznos kézikönyv az ásványi birodalomról Scholten periódusos rendszere mellett.

Részlet a könyvből

Survival - the Mollusc (2008)

A Survival sorozat első kötete. Folytatódik a homeopátiás gyógyszerek rendszerezésének új megközelítése a növényi, ásványi és állati birodalom gondolata, melynek kitalálója és nagymestere Rajan Sankaran. Ebben a könyvben ismét leírja az érzetmódszer megközelítését, pontos útmutatót adva az eset felvételhez, az állati dallam felismeréséhez, felsorolja a puhatestű törzs és osztályainak érzet szavait, kifejezéseit. A puhatestűek törzséből 3 osztállyal foglalkozik (Csigák – Gastropoda, Fejlábúak – Cephalopoda, Kagylók - Bivalvia). Bemutatja a fajok biológiáját és életmódját, a homeopátiás gyógyszerek jellemzőit. Táblázatokba gyűjti a kifejezéseket, szavakat, melyek a törzshöz, az alosztályokhoz tartoznak, differenciálva a különböző fajok között.

A könyv kitűnően használható a hétköznapi gyakorlatban, ha az állati birodalomban szükséges tájékozódni.

Részlet a könyvből

Survival - the Reptiles  Vol. 1-2 (2011)

A Survival sorozat folytatása a hüllők bemutatásával.

Tartalmazza Testudines (teknősök), Crocodyliya (krokodilok, alligátorok, kajmánok, gaviálok), Squamata (gyíkok és kígyók), Tuataras (tuatarák), Dinosaurus rendjének leirását. Bemutatja a fajok biológiáját és életmódját, a homeopátiás gyógyszerek jellemzőit. Táblázatokba gyűjti a kifejezéseket, szavakat, melyek a törzshöz, az alosztályokhoz tartoznak, differenciálva a különböző fajok között.

A könyv kitűnően használható a hétköznapi gyakorlatban, ha az állati birodalomban szükséges tájékozódni.

Részlet a könyvből

Elmélet

The System of Homoeopathy (2000)

A magyarul is megjelent a Homeopátia szellemisége és a Homeopátia szubsztanciája sorozat tagja. Részletesen bemutatja a szituációs homeopátiát, a téveszme és a szituáció kapcsolatát, új miazmákat vezet be, új jelentést adva a miazmák klasszikus meghatározásának. Rengeteg eseten keresztül vezeti be az olvasót a gyógyítás és megfigyelés világába, megalapozva az érzetmódszer és a komplexitás felé vezető vizsgálati módszereket.

Részlet a könyvből

The Sensation in Homoeopathy (2004)

A korábbi felfedezések összegzése, melyben kifejti a természet birodalmait, a miazmák saját, új koncepcióját, az alaptéveszme és -szituáció elméletét, ami az érzet megjelenési formája. Vizsgálata a páciensek fő panaszából indul ki, és így felfedezi a vitális érzetet, amit Sankaran megtalál az esetfelvétel több szintjén: álmok, testérzetek, érzelmek és kézmozdulatok formájában. A világ érzékelésének 7 szintjét magyarázza el, ami fontos iránytű az esetfelvétel során. Lépésről lépésre magyarázza el az új módszert, számtalan esettel illusztrálva. Ez a könyv mérföldkő a homeopátia világában, hiszen az életerő forradalmian új értelmezését mutatja be az olvasónak, ami közelebb hozza a modern fizika energia és húr elméletét a homeopátia gyógyítási rendszeréhez.

Részlet a könyvből

Sensation Refined (2007)

Sankaran folytatja kifinomult elmélyülését az emberi érzelmek és érzetek világában, magyarázatot adva kezünkbe a világ működéséről. A könyv a „Sensation in Homeopathy” folytatása, eseteken, leírásokon keresztül kristályosítja ki az érzetmódszer alapjait.

Részlet a könyvből

The Other Song (2008)

Laikus közönségnek íródott könyv, melyben a szerző egyszerű és közérthető példákon keresztül elmagyarázza az érzetmódszert és a 7 szint lényegét.

Részlet a könyvből

The Synergy In Homoeopathy (2012)

A klasszikus homeopátia kiállta az idők próbáját. Az új gondolatokat és elméleteket összekapcsolni a régi hahnemanni ideákkal és ebből egy érthető és használható rendszert kovácsolni – ez Rajan Sankaran célja. Az esetfelvétel során eláraszt minket a páciensről kapott információmennyiség, de Sankaran segít kialakítani az esetfelvételek során nélkülözhetetlen objektív figyelmet és gondolkodást. A könyvben részletesen elmagyarázza az öreg mester, C.M. Boger gondolkodását.
Igen hasznos elméleti és gyakorlati kézikönyv a különféle vizsgálati módszerek összehangolásához.

Részlet a könyvből

From Similia to Synergy with CD (2013)

A szerző végigvezet minket a homeopátiás tudás teljes spektrumán. Esetleírásokat és esetfelvételeket hallhatunk melyek segítenek megérteni  gondolkodását továbbfejlesztvén a „The Spirit of Homeopathy” és a „The Synergy in Homeopathy”–ban leírtakat. Segít, hogy sikeresebbek legyünk a praxisban.

Részlet a könyvből

Synergy Synopsis (2013)

Összefoglaló mű az érzetmódszerről, egyszerre kapja meg az olvasó Sankaran legújabb gondolatait.
Magában foglalja a szemináriumi tanításokat és más korábbi kiadványokat. Bemutatja, hogy hogyan használja a klasszikus homeopátiás megközelítést (esetfelvétel, repertorizáció, materia medica) összekapcsolva a saját módszerével, amivel meghatározza a birodalmakat, az alcsoportokat, felhasználva a páciens kézmozdulatait és más, többféle kifejezési módját. Illusztrálja a 7 szint mélységét az esetfelvétel során, ezzel pontosítva a potencia választást. Pontosan meghatározza a birodalmak jellemzőit.

Részlet a könyvből

Dog, Yogi, Banyan Tree (2017)

Amennyiben nyitottak vagyunk a tanulásra, minden és mindenki tanítónkká válhat. Olvasván ezt a könyvet Rajan Sankaran találkozásairól a világ legkülönfélébb embereivel, szemünk előtt bontakozik ki emberi, érzelmi és homeopátiás evolúciójának a története. Az édesapjától kapott alapképzés után elkalauzol minket élete rögös útjain: találkozások egyszerű emberekkel, gurukkal, fával, kutyával mindörökké tartó benyomásokat tesznek rá. Az anekdoták, átitatva benyomásokkal az etikáról, szerelemről, barátságról, szenvedélyről, egybe esésekről, kritikákról  és spiritualitásról,   izgalmas szálakat bontanak ki. A történetek részleteiből összeáll az egész kép. Mese a személyes fejlődésről és a spirituális felfedezésekről, mely megérinti a szívet és meggyógyítja a lelket.

Részlet a könyvből

Exact, Complete, Depth (2018)

Az esetelemzés 8 doboz módszere

Ez a módszer Sankaran legújabb fejlesztése a homeopátia gyakorlatában. Magában foglalja a páciensektől kapott információk 8 különböző szempont szerinti osztályozását. Arra készteti a gyógyítót, hogy különböző aspektusokon keresztül találja meg az összekötő szálat, és így a vizsgálati módszereket egyszerre és párhuzamosan használva jó eredményeket érjen el. Számos eseten keresztül illusztrálja ezt a folyamatot, így segítvén, hogy felismerjük és minimalizáljuk az előítéleteinket, feltevéseinket, és hogy tisztán csak az információ határozza meg a gyógyszer választásunkat.

Részlet a könyvből

The Art of Follow-Up (2018)

Gyakran mondják, hogy az első gyógyszer kiválasztása könnyebb, mint a páciensek utánkövetése. A gyógyszer ismétlése, a potencia változtatás, a gyógyszer váltás mind olyan kérdések, amelyek folyamatosan jelen vannak az esetkövetés során. Ez a könyv kulcsot adhat az esetkövetés bonyolult zárjába. Dr. Rajan Sankaran 35 év gyógyítási tapasztalatával magyarázza el az esetkövetés bonyolultságát és fontosságát. A betegség mögött meglátja a beteget, kapcsolódik a páciens mélyebb szintjéhez, krízishelyzetekben vizsgálja a páciens reakcióit, majd bátorítja őt, hogy hogyan változtasson életvezetésén, életformáján, akár diétával, akár jógával, meditációval és egyéb gyakorlatokkal.

Részlet a könyvből

Más szerzők művei

 

Anna Schadde, Jürgen Hansel: Listening to Stone, Wood & Shell (2004)

6 homeopátiás gyógyszer modern provingja: Lapis lazuli (kő), Lignum aquilaria agalocha (fa), Cypraea eglantina (kagyló), Ephedra sinica (gyógynövény), Ginko biloba (fa) és az ásványi Lithium carbonicum. Olvashatunk a szerek történetéről, kulturális hatásairól és a provingokban kibomlott gyógyító erejéről.

Dr. Pichian Sankaran: The Elements of Homoeopathy Vol. 1 & 2 (1996)

dr. Pichian Sankaran összegző munkája, melyet fia dr. Rajan Sankaran szerkesztett.

Az első kötet bevezetés: a nozódák és a gyakori szerek leírását tartalmazza provingokkal és útmutatókkal, tanácsokat ad a repertorizációhoz, az esetfelvételhez. A második kötet a homeopátiás praxis nehézségeiről szól, különböző írásokat tartalmaz.

Részlet a könyvből

Dr. Sarkar: Just You See (2013):

A szerzőről: Indiában, Nyugat-Bengáliában dolgozik, napi 100 pácienst lát el. 30 év klinikai tapasztalata, hatalmas sikerei vannak súlyos patológiájú esetekkel. Széles materia medica tudása, alapos ismerete a klasszikusok munkásságának, ( Allen's Keynotes, Boericke's Materia Medica, Kent Repertory,  Pulford's Materia Medica), olvasottsága, elmélyült, kreatív gondolkodása, széles klinikai praxisa nagyon egyedi és sikeres megközelítést eredményez. 

Idézet R. Sankaran  előszavából:

“Homeopátiás műveltsége és eredeti gondolkodása gyakran eredményezi, hogy a bonyolult eseteket nagyon gyorsan és elegánsan megoldja. Mély szenvedélye a homeopátia iránt szinte fertőző, ezért meghívtam a “ The Other Song- International   Academy of Advanced Homeopathy kurzusára oktatni- 6 hónap alatt rengeteg bölcsességet és tudást, tapasztalatot adott át a hallgatóknak. Ebből nyújt át egy csokorra valót könyvében. Eszközei közé tartozik mind a mentális tünetek felismerése, a szerv specifikus homeopátiás gyógyszerek, ayurvedikus, indiai  gyógynövények és számos potenciált allopátiás gyógyszer is. Attól függően mit lát egy esetnél, azt a megközelítés használja, amit az eset felkínál. Hatalmas repertorium és materia medica tudása mellett teljesen nyitott elmével fordul minden új és lehetséges megközelítés felé.”

Részlet a könyvből

Dr. G Dhanipkar: Conquering Fevers with Homoeopathy  (2017)

Dr. Rajan Sankaran előszavából

“A láz  pánikot okozhat mind a betegek, mind a doktorok esetében, így  kezeléséhez elengedhetetlen a jártasság mind az alap tudományokban, mind a klinikai gyakorlatban. Dr. Gajanan Dhanikpar könyve  több 100 lázas eset  sikeres homeopátiás gyógyításán alapszik.Hogy mit szeretek ebben a könyvben? 

 • 1. Rendszerezet klinikai és patológiai leírása a lázas állapotnak
 • 2. Különbözö rubrikák használata a láz típusaira és szintjeire
 • 3. Esetleírások, analízisek, tökéletes után követések
 • 4. Esetfelvétel - részletezve gyermekeknél, érdekes tanulnivaló.
 • 5.Az ismeretlen eredetű pyrexia kezelése
 • 6. Rövid Materia Medica  leírások
 • 7. Az akut esetek követése - fontos szempontok a várakozásról és az új tünetekről
 • 8. Néhány eset ismertetése a kevésbé ismert gyógyszerekkel kapcsolatban: E. coli, Steptococcinum, Ocimum sanctum
 • 9. A karakterisztikus tünetek fontossága, és individualizációja minden egyes esetnél pl. “chill begining from lips” ( egyéb tünetek mellett) Bryoniára utal.

Segít a lázas betegségek pontos megfigyelésében,  a feltűnő tünetek beazonosításában és a gyógyszerek megkeresésében. Biztos vagyok benne, hogy ez a könyv csak bátorítja az gyakorló orvosokat a lázas betegségek homeopátiás kezelésére.”

Részlet a könyvből

Dr. Borkar: Pathology Factor In Remedy Selection (2013)

Dr. Rajan Sankaran előszavából: 

“Tanítványomként ismertem meg Dr. Ashop Borkart, majd elmélyült  gyakorló orvos és népszerű tanár vált belőle. Hatalmas praxisa van Goában, ismert  számos sikeres esetéről. Első könyvében kiemeli, mind az érzet, a tünetek,a kiválasztott gyógyszer  és a géniusz egységét. Így mélyebb gyógyulás valósul meg, nem csak  felszínes megkönnyebbülés lesz a tünetekben   vagy a mentális változásban. A génius magába foglalja a hatóterületet, a generális patológiát, modalitásokat és az érzetet: röviden a páciens/gyógyszer igazi természetét. Ezt a háromszöget számos eseten keresztül illusztrálja könyvében. A háromszög oldalai: tünetek megnevezése , a rendszer ( érzet és miazma) és a génius (Symptom, System, Genius).”

Részlet a könyvből

Bharnidharan: Sage of Love & Grace (2005) 

A híres tamil író memoárja, aki Rajan Sankaran nagybátyja volt. Emlékezések  india leghíresebb szentjeiről. Betekintést ad a megvilágosodottak életébe, egyszerű és inspiráló olvasmány, Sankaran előszavával.

Részlet a könyvből

Kapcsolódó oldalak

Sankaran - answer to the critics

Mit üzen Rajan Sankaran a homeopátia kritikusainak? Sajnos az utóbbi időben, egy ausztrál tanulmányra hivatkozva újult erővel indultak támadások a homeopátia és a homeopaták ellen. A támadók többnyire nem eléggé és nem korrekten tájékozottak, viszont rendkívül magabiztosak, nem ritkán etikátlanul becsmérlőek.

Értékeld a cikket: 
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Küldj egy cikket

Olvastál még hasznos cikket a témában? Küldd el nekünk a cikk linkjét!

A homeopata.hu oldalain található információk, szolgáltatások nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük, minden esetben forduljon homeopátiás képzettséggel rendelkező orvoshoz, gyógyszerészhez!

A homeopátiás készítmények hatásossága a hagyományos (allopátiás) gyógyszerekéhez hasonló klinikai vizsgálatokkal általánosan nem igazolt.

A homeopátiás gyógyszer szedése nem helyettesíti az orvossal történő konzultációt, a diagnózis megállapítását és a javasolt egészséges életmódot. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, ha a tünetei az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által megadott időn belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.