Kellene-e javasolniuk az orvosoknak a homeopátiát?

2015. augusztus 10., hétfő

Homeopátia pro és kontra a British Medical Journalban

Dr. Herczeg Márta homeopata orvos összefoglalója - Linkgyűjtemény: Dr. Katona Edit

Dr. Peter Fisher és Dr. Edzard Ernst érvei a homeopátia mellett és ellenében a British Medical Journalban. Copyright: BMJ

A nagynevű BMJ hasábjain jelent meg egy homeopátiáról szóló vita Dr. Peter Fischer  (a Royal London Hospital for Integrative Medicine orvosigazgatója, a királynő homeopata orvosa) és Dr. Edzard Ernst (homeopátiát ellenzők egyik vezéralakja) részvételével.  A cikkben a felek nem egymással vitatkoztak, hanem ellentétes álláspontjukat  érvekkel igyekeztek alátámasztani. Ennek összefoglalóját olvashatják az alábbiakban.

IGEN – Peter Fisher

 • A homeopátia hatásmechanizmusa azok közé a napjainkban egyre nagyobb érdeklődést kiváltó jelenségek közé sorolható, amelyeknek a lényege a különféle anyagokra adott másodlagos, ellentétes vagy paradox reakció [2]. Ide tartozik például a hormézis vagy a visszacsapási jelenség (rebound effect).
 • A magas hígítással kapcsolatban Fisher a reprodukálható in vitro   kísérleteket említi (pl. a potenciált hisztamin kiváltotta bazofil degranuláció gátlást), és azt, hogy a fizikai alapkutatások igazolják: a homeopátiás gyógyszerek gyártása során  megváltozik  az oldószer szerkezete és ún. nanorészecskék [3] képződnek benne.
 • Az Ausztrál Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Kutatási Tanács (NHMRC) nemrégiben megjelent, a homeopátiát elmarasztaló tanulmányával kapcsolatban Fisher azt mondja, hogy a tanulmányban módszertani hiba [4] van. A tanulmány készítői szerint ugyanis azt a vizsgálatot, amelyben a homeopátia hatékonynak bizonyult „semlegesíti” egy olyan vizsgálat, amelyben ugyanolyan betegséget kezeltek egy másik szerrel, eredménytelenül. Pedig – állítja Fisher – ha egy adott állapotban egy bizonyos szer nem segít, attól még egy másik homeopátiás szer hatékony lehet. További probléma az ausztrál tanulmánnyal, hogy számos kulcsfontosságú metaanalízist egyszerűen mellőztek a szerzők.
 • A 2005-ben a Lancet-ben közölt, „a homeopátia specifikus hatása nem igazolható” következtetéssel zárult metaanalízis nyolc kísérlet eredményeire hivatkozik, de ezek a kísérletek nem azonosíthatók [5], és így  érdemi vita nem folytatható róluk.
 • Számos olyan vizsgálat [6] és metaanalízis [7] létezik, amelyik a homeopátia hatékonyságát támasztja alá [5].
 • A negatív tartalmú publikációk komoly hatást gyakorolnak az orvosi és tudományos közvéleményre, de kevéssé befolyásolják a homeopátia általános megítélését.
 • A homeopátiával kapcsolatos klinikai kutatások iránt érdeklődő olvasó az alábbi oldalon [8] is talál bőséges anyagot.
 • Azok a nemzetközi vizsgálatok (pl. IIPCOS – International Integrative Primary Care Outcomes Studies), amelyekben a praxisukban homeopátiát használó  és nem használó háziorvosok eredményességét hasonlították össze [9], azt találták, hogy a homeopátiát használó orvosok betegei gyorsabban gyógyultak és körükben kevesebb szövődmény fordult elő.
 • Dr. Fisher javaslata szerint az orvosoknak félre kellene tenniük a homeopátiával kapcsolatos előítéleteiket. Ha a homeopátiát a hagyományos orvoslással integrálják [10], akkor javulnak a klinikai mutatók, csökkennek az ellátás költségei [11] és kevesebb potenciálisan ártalmas hagyományos gyógyszerre van szükség

NEM – Edzard Ernst

 • A homeopátiás szerek olyan mértékben hígítottak, hogy a C12-es potencia felett lényegében nulla a valószínűsége annak, hogy a homeopátiás golyócska egyetlen „aktív” molekulát is tartalmazzon. „Hacsak nem tévesek a természet törvényeivel kapcsolatos ismereteink, a homeopátia működésmódjára nincsen racionális magyarázat.” – írja Ernst.
 • A homeopátával kapcsolatos vizsgálatok eredménye nagymértékben függ azok megtervezésétől: a kontroll nélküli vizsgálatok döntően pozitív, míg a kontrollcsoport mellett végzett klinikai vizsgálatok  negatív eredménnyel zárultak.  A magyarázat Ernst szerint egyértelmű: a pozitív megfigyelések a nem specifikus hatásoknak, a placebo effektusnak köszönhető. 
 • A legtöbb független, randomizált placebo kontrollált vizsgálat nem találta hatékonynak a homeopátiát, míg a homeopátiát hatékonynak kimutató vizsgálatok  - Ernst szerint – súlyos módszertani hibát tartalmaztak. Hivatkozik a fentebb idézett idei ausztrál vizsgálatra is, mint a „legátfogóbb, független és szigorúan megtervezett” vizsgálatra, amely nem ajánlja a homeopátiát.
 • A homeopátia ártalmas lehet, mert a valóban hatékony kezelés helyett alkalmazzák vagy a hagyományos oltások helyett ajánlják.
 • „A nagy hígítású homeopátiás szer nem árthat, de ugyanez nem mondható el a homeopatákról” – állatja Ernst.
 • Az Európai Unióban évente több mint egymilliárd eurót költenek homeopátiás szerekre. Az egészségbiztosítási támogatás ugyan csökkent, de még mindig létezik, és ezt a pénzt máshol, hasznosabban is el lehetne költeni.
 • Hamis az a megállapítás, hogy a betegek igénye miatt az egészségbiztosításnak támogatnia kell a homeopátiát. A betegek választása fontos, de annak a bizonyítékokon alapuló eljárásokra kellene vonatkoznia. 
 • Összegezve: a homeopátia valószínűtlen alapelveken nyugszik, előnyei nem múlják felül az okozott kockázatot és jelentős költségei vannak. Ajánlása az egészségügyi személyzet részéről ezért ésszerűtlen, sőt etikátlan dolog.

Kapcsolódó oldalak

Homeopátia, nanotechnológia, nanomedicina

A homeopátiás oldatok nanorészecskéket tartalmaznak. A nanométer a méter egymilliárdod részének felel meg.

Valójában mi is a nanotechnológia, amit már az ókorban is ismertek és alkalmaztak? Hogyan magyarázható a homeopátiás szerek működése a nanotechnológiai kutatások és ismeretek ​alapján? Az összefoglaló cikkben (pdf-ben letölthető) választ ​kap ezekre az izgalmas kérdésekre.

Az angol Homeopátiás Kutatóintézet válasza

A Homeopátiás Kutatóintézet (HRI) üdvözli azokat a törekvéseket, amelyek kritikusan értékelik a homeopátia bizonyíték-alapját, feltéve, ha azt pontosan, és objektíven teszik. Sajnálatos módon az ausztrál Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Kutatási Tanács (NHMRC) nemrég megjelent „Áttekintő jelentése” mindkét kritériumot illetően elbukik.

Francia homeopata háziorvosok eredményessége

Francia homeopata háziorvosok eredményessége
Katona Edit, dr.

Hagyományos, homeopátiás és kevert típusú praxisokban vizsgálták a konzultációs-, gyógyszer- és járulékos költségeket. 800 francia háziorvos különböző típusú kezeléseinek költségvonzatait hasonlították össze. 36 %-kal alacsonyabb egészségügyi kiadást számoltak a homeopátiás praxisokban a TB terhére, mint a hagyományos praxisokban,nagyrészt a kevesebb hagyományos gyógyszer felírásának köszönhetően, de kevesebb volt a táppénzes napok, a szakorvosi beutalások, kiegészítő vizsgálatok száma is. A homeopátiát alkalmazók életminősége jobb kevesebb krónikus betegségük miatt.

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben általános az egyetértés abban, hogy Európa egyre nagyobb egészségügyi válság elé néz. Növekvő terheket jelent az egészségügyi rendszerekre az öregedő népesség, a krónikus betegségek növekvő gyakorisága (a rákos betegségek, a cukorbetegség és a szívbetegségek), nagy kihívást jelent a mentális betegségek és az antimikróbás szerek elleni rezisztencia is.

Aude sapere - Merj megismerni

Aude sapere - Merj megismerni
Katona Edit, dr.

Európa a homeopátia bölcsője. Annak az egyetemes tudásnak a bölcsője, melyben közel ötvenezer európai orvos talált rá útjára, kiteljesítve gyógyítói hivatását. Annak a „varázslatos mozgalomnak” is bölcsője, mellyel jelenleg százmillió európai polgár szívesen és elégedetten gyógyul. S bölcsője annak a különös gyógymódnak, melyet kezdettől fogva áldanak és bírálnak.

A londoni Faculty of Homeopathy válaszai az angol szkeptikusok bírálataira

Néhány tudós és tudományos újságíró hosszabb ideje támadja a homeopátiát, leegyszerűsítő és populista formában tálalt érveik felkeltették a média érdeklődését is. Sajnálatos módon ez a vélemények megosztottságához vezetett. Az alábbiakban kiemeljük a homeopátiának szegezett fő kritikai észrevételeket, s ezekre őszinte és tényszerű válaszokat adunk. A cikk a londoni Homeopátiás Tanszék engedélyével, az általa összeállított tanulmány fordítása alapján készült, és a 2009. évi angliai viszonyokat tükrözi.

A Homeopátiás Kutató Intézet (HRI) válasza az ausztrál NHMRC jelentésre

A Homeopátiás Kutató Intézet (HRI) válasza az ausztrál NHMRC jelentésre

Az angol Homeopátiás Kutató Intézet részletesen válaszolt az ausztrál Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Kutatási Tanács (NHMRC) vizsgálatára, mely kétségbe vonta a homeopátia hatékonyságát. A HRI üdvözli azon törekvéseket, melyek kritikusan értékelik a homeopátia bizonyíték-alapját, feltéve, ha azt pontosan, és objektíven teszik. Az ausztrál tanulmány sajnálatos módon nem tükrözi pontosan az eredeti homeopátiás kutatási jelentések eredményeit, és az a következtetése, miszerint a bizonyítékok „nem igazolják, hogy a homeopátia hatékony kezelés lenne bármely, a jelentésben szereplő betegségben”, súlyosan félrevezető. A médiában megjelent reakciók további téves értelmezésekhez vezettek. Ezek a médiahangok egyrészt arra utalnak, hogy nincsenek pozitív eredményű tanulmányok, amelyek a homeopátia hatásosságát mutatnák ki; másrészt azt állítják, hogy a bizonyítékok alapján a homeopátia nem jobb, mint a placebo. Egyik médiavélemény sem igaz.

Homeopátia és a bizonyítékalapú orvoslás

A bizonyítékalapú orvoslás (Evidence Based Medicine, EBM) nem korlátozódik randomizált vizsgálatokra és metaanalízisekre. Az EBM nem szakácskönyv orvoslás, hanem olyan alulról építkező megközelítés, melyben egymásra épül a legjobb külső bizonyíték, az egyéni klinikai szaktudás és a páciens döntése. A külső bizonyítékok az információknak csak egy részét képezik, melyeket gyakran meg kell haladni ahhoz, hogy választ lehessen adni klinikai kérdéseinkre. Gyakori az a kijelentés, hogy míg a nyugati orvoslás bizonyítékokon alapul, addig a homeopátia nem felel meg az EBM kritériumainak. Ton Nicolai előadása ezt a hiedelmet árnyalja.

További oldalak

Értékeld a cikket: 
Még nincs értékelve

Küldj egy cikket

Olvastál még hasznos cikket a témában? Küldd el nekünk a cikk linkjét!

A homeopata.hu oldalain található információk, szolgáltatások nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük, minden esetben forduljon homeopátiás képzettséggel rendelkező orvoshoz, gyógyszerészhez!

A homeopátiás készítmények hatásossága a hagyományos (allopátiás) gyógyszerekéhez hasonló klinikai vizsgálatokkal általánosan nem igazolt.

A homeopátiás gyógyszer szedése nem helyettesíti az orvossal történő konzultációt, a diagnózis megállapítását és a javasolt egészséges életmódot. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, ha a tünetei az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által megadott időn belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.