Helye az orvoslásban

Akut betegségeknél a módszer házipatika használatának szintjén kellő oktatás és gyakorlat után bárki számára elsajátítható. Krónikus betegség kezelése homeopátiás képzettséggel rendelkező orvos kezébe való. 

Összefoglalva: az öngyógyítás egyszerű eseteitől eltekintve, homeopátiás orvos végezhet homeopátiás kezelést.

Kürti Katalin, Dr.

2011, április 26.

Szkeptikus körök mostanában szívesen nevezik csalóknak a homeopátiás orvosokat. A Magyar Homeopata Orvosi Egyesület orvoslistáján szereplő kollégák kemény szakmai feltételeknek tesznek eleget, valamint ÁNTSZ engedéllyel és felelősségbiztosítással rendelkeznek. 

Ha valaki homeopátiás orvos magánrendelésére bejelentkezik, önszántából teszi ezt. Ez az ő választása. Pontosan tudja, hogy valami mást szeretne megpróbálni az egészsége, a gyógyulása érdekében. Ennek leggyakoribb oka az, hogy az eddig próbált terápiák sikertelensége miatt keres más megoldást. Arra meg végképp nem kényszeríti a pácienst senki és semmi, hogy visszamenjen a magánrendelőbe, ha elégedetlen a terápiával. Ha háziorvos ajánl homeopátiás szert a napi hivatalos rendelése idején, ez is a páciens beleegyezésével történik. 

Összefoglalva: tehát szó sincs arról, hogy a gyanútlan páciens elmegy az orvoshoz, aztán az "átveri" és konvencionális gyógyszer helyett homeopátiásat ír fel számára az ő tudta és beleegyezése nélkül. Azt gondolom, pácienseink nagykorúak, így el tudják dönteni, hogy akarnak-e homeopátiával próbálkozni, vagy sem. 

Kürti Katalin, Dr.

2011, október 3.

Jelenleg, sajnos nincs.

Ami azért segítség, hogy ma már egészségpénztárak sora téríti vissza részben vagy egészben a homeopátiás rendelés díját és a szerek árát.

Összefoglalva: nincs TB támogatás a homeopátiás szereken.

Kürti Katalin, Dr.

2011, június 1.

Hahnemann még csak néhány száz szerrel dolgozott. Ma a homeopátiás gyógyszerek száma több ezerre nőtt. A szerválasztás alapja változatlanul a gondosan felvett homeopátiás anamnézis. A homeopátiás szerek közti eligazodást azonban manapság már nem csak a Materia Medica-k (homeopátiás gyógyszerképek leírását tartalmazó könyvek) és a különböző repertóriumok (az egyes tünetekhez tartozó szereket leíró könyvek illetve az ezekből készült számítógépes programok) segítik.

Az elmúlt években a növényi, állati, ásványi birodalom szereinek alapvető tulajdonságait az indiai Sankaran doktor írta le. Ugyancsak ő adta meg az azonos növénycsaládhoz tartozó szerek közös jellemzőit, megkönnyítve ezzel a szerválasztást. Emellett bevezetett egy új, sajátos anamnézis felvételi technikát is.

A holland Jan Scholten doktor periódusos rendszer-térképe az ásványok, a különböző ásványi sók és fémek közti eligazodást segíti, nem beszélve arról, hogy rendszerével megsokszorozta a választható szerek számát. 

Összefoglalva: igen, a homeopátia nem merev, kőbevésett, hanem fejlődőképes gyógymód, mind a gyógyszerek számát és időtállóságát, mind az anamnézis felvételi technikát, mind a gyógyszerválasztás útjait tekintve.

Kürti Katalin, Dr.

2011, május 23.

A homeopátiás szerek közül egy sem került süllyesztőbe. Egyről sem derült ki, hogy hatástalan lenne.

Az igény, hogy az embert testi-lelki-szellemi egységben lévőnek tekintő gyógymódok kerüljenek előtérbe, egyre népszerűbbé teszik a homeopátiát. Uniós felmérések szerint az Európai Unió tagállamai lakosságának legalább harmada használ homeopátiás szereket, a francia és német háziorvosok 30-70%-a rendel pácienseinek homeopátiás szereket. Nos ezek a számok azt bizonyítják, hogy a homeopátia felett nem járt el az idő.

Összefoglalva: a homeopátia nem idejétmúlt gyógymód. Az eltelt több mint 200 esztendő alatt a homeopátiás gyógyszerkincs csak gyarapodott, a homeopátia térhódítása és népszerűsége fokozódott.

Kürti Katalin, Dr.

2011, május 22.

Hazánkat tekintve még nem lehet jellemzőnek mondani a konvencionális orvoslás és a homeopátia integrációját. Bíztató azonban, hogy van már olyan szülészetünk, ahol a szülésre való felkészítésben a homeopátia legális alternatívaként szerepel. 

Egyre gyakrabban fordul elő az is, hogy homeopátiás képzettséggel nem rendelkező kolléga, páciensét homeopatához küldi. Ám az sem ritka ma még, hogy a páciensek félve a rosszallástól, az elmarasztalástól, kezelő orvosaik előtt elhallgatják, hogy homeopatához fordultak.

Európában maradva, például Bécs egyik jó nevű kórházának intenzív osztályán a homeopátia kiegészítő gyógymódként való alkalmazása mindennapos. A Müncheni Gyermekklinikán homeopátiás ambulancia működik, és ennek vezetője egyben a fekvőbeteg osztályok homeopátiás konzultánsa is. Angliában a Londoni Királyi Homeopátiás Kórház mellett több allopátiás egészségügyi intézményben működik homeopátiás részleg. 

Összefoglalva: a cél mindenképp az együttműködés. Mi, homeopátiás orvosok ezt szeretnénk. Mi nyitottak vagyunk erre.

Kürti Katalin, Dr.

2011, május 21

Az orvosi eskü arról is szól, hogy állandóan bővítenünk kell a tudásunkat. Valamint az is szerepel benne, hogy ha egy páciens számára valamely gyógymód nem hoz megfelelő eredményt, akkor keresnünk kell egy másik, számára hatásos terápiát.

Azok az orvosok, akik a gyógyításban a holisztikus megközelítés hívei, szívesen választják terápiás fegyvertáruk bővítésére az egyébként sok tanulást igénylő, ám terápiás sikerekkel kecsegtető homeopátiát.

Akadnak olyan kollégák is, akik kellemetlenül érzik magukat, ha nem tudnak a páciensek homeopátiával kapcsolatos kérdéseire válaszolni. Büszkeségüket, szakmai önérzetüket bántja, hogy a laikusok esetenként többet tudnak a homeopátiáról, mint ők. Ez is oka lehet annak, hogy homeopátiás tanulmányokba kezdenek.

Összefoglalva: az orvosok döntő többsége tudásának gyarapításáért tanulja a homeopátiát.

Kürti Katalin, Dr.

2011, május 20.

Magyarországon orvosokat, gyógyszerészeket, állatorvosokat és e szakok egyetemi hallgatóit 3 éves képzés formájában oktatja a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület. Oktatási-, majd az ezt záró vizsga-programunkat az Európai Homeopátiás Bizottság (European Committee for Homeopathy – ECH) akkreditálta. Sikeresen vizsgázó, az Egyesülettől diplomát szerző kollégáink így kérhetik az Európai Diplomát is (www.homeopathyeurope.org).

Időről időre rövid, 1-2 napos úgynevezett bevezető tanfolyamokat indítunk szakorvosok (pl. gyermekgyógyászok, háziorvosok, szülész-nőgyógyászok, stb.) számára. 

Az érdeklődők tájékoztatására "Gyógyítás a családban" címmel rendszeresen tartunk 4x3 órás képzést, egyszerűbb akut helyzetek orvoslására homeopátiás házipatika használatának szintjén. 

Mindhárom oktatási formáról honlapunkon tájékozódni lehet a képzés menüpont alatt. 

Összefoglalva: a különböző oktatási formák - megfelelő szinten - mind orvosok, mind az érdeklődők számára rendelkezésre állnak. 

Kürti Katalin, Dr.

2011, február 27.

Az első alkalommal egy krónikus betegség esetében általában másfél órát tölt el páciensével az orvos. Így, valóban, itt nemcsak a tudást, de az időt is meg kell fizetni, mint egyébként bármely más magánrendelésen. Ezzel együtt a jelen díjazás lényegesen alacsonyabb, mintegy fele, harmada a nyugat-európai homeopaták vizitdíjának. Sőt, időarányosan összehasonlítva a konvencionális magánrendelések átlagáraival díjaink több, mint reálisak.

Aki pedig háziorvosánál a napi hivatalos rendelési időn belül akut betegségére homeopátiás szert kap, az semmilyen külön díjat ezért nem fizet.

A beteg szempontjából: kedvező a helyzet. Az orvosnak kifizetett összeget és a szer árát összeadva – a páciens kiadásai hónapok, évek intervallumban nézve, alacsonyabbak, mint abban az esetben, ha a konvencionális orvoslást választja. A magánbiztosítók, egészségpénztárak finanszírozásával pedig a kép még kedvezőbb.

Összefoglalva: Ha valaki tartósan homeopátiát használ, illetve csak akkor kap konvencionális szert, ha erre valóban szükség van, akkor egyre ritkábban, és egyre enyhébben lesz beteg. Ennek kedvező anyagi vonzatát nem kell magyarázni.

Kürti Katalin, Dr.

2011, február 14.

A homeopátia a komplementer gyógymódokhoz sorolt, önálló gyógyítórendszer. Csak azért, mert a gyógyszerek kiinduló anyagai a természetből valók (növényi, állati, ásványi eredet) nem tekinthető természetgyógyászatnak. Mégis, Magyarországon az 1997-ben kiadott, a természetgyógyászatról szóló népjóléti miniszteri rendelet szól a homeopátiáról is, más komplementer gyógymódokkal egyetemben. A homeopátiával való gyógyítást e rendelet kizárólag orvosok kezébe adja.

Célunk, a pl. Angliában és Svájcban már realizálódott integratív medicina hazai megvalósítása. 

Összefoglalva: hazánkban csak orvosok által művelhető, természetes kiindulási anyagokat használó, a komplementer orvoslás körébe sorolt gyógymód, több országban már az integratív medicina része. 

Kürti Katalin, Dr.

2011, február 11.

A homeopata.hu oldalain található információk, szolgáltatások nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük, minden esetben forduljon homeopátiás képzettséggel rendelkező orvoshoz, gyógyszerészhez!

A homeopátiás készítmények hatásossága a hagyományos (allopátiás) gyógyszerekéhez hasonló klinikai vizsgálatokkal általánosan nem igazolt.

A homeopátiás gyógyszer szedése nem helyettesíti az orvossal történő konzultációt, a diagnózis megállapítását és a javasolt egészséges életmódot. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, ha a tünetei az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által megadott időn belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.